Retten til fritid

Menneskerettighed nr. 24

Retten til fritid

Enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden, og til periodisk ferie med løn.