Undervisningspakken
Gør menneskerettighederne levende

Uddannelse er grundlaget og katalysatoren for at ændre situationen for menneskerettighederne i verden, men pædagoger har brug for effektive materialer og værktøjer, de kan bruge til nemt at integrere menneskerettighederne i deres pensum. Hvis du er enig i dette, har United for Menneskerettigheder svaret: undervisningspakken Gør menneskerettighederne levende. Gratis for pædagoger, giver den lærere og undervisere over alt en ressource til at hjælpe med at bringe begreberne i menneskerettighederne til live og gøre dem virkelige i hjertet og sindet og i gerninger hos dem, der studerer emnet.

HVAD ER DINE MENNESKERETTIGHEDER?

Lad os begynde med nogle grundlæggende definitioner:
menneske:
navneord. Et medlem af arten homo sapiens; en mand, en kvinde eller et barn; en person. rettigheder: navneord. Ting, du har ret til eller er, som er tilladt; garanterede friheder. menneskerettigheder: navneord. Det er kort sagt de rettigheder, man har, fordi man er et menneske. Hvis du spurgte folk på gaden: ”Hvad er menneskerettigheder?” så ville du få mange forskellige svar.

MENNESKERETTIGHEDSORGANISATIONER

Mange organisationer rundt om i verden helliger deres virke til at beskytte menneskerettigheder og gøre en ende på krænkelser af menneskerettighederne. Store menneskerettighedsorganisationer driver omfattende hjemmesider, der dokumenterer krænkelser af og opfordrer til, at der gøres noget ved sådanne situationer, såvel på statsligt som på græsrodsniveau. Støtte fra folket og fordømmelse af misbrug er vigtigt for deres succes, da menneskerettighedsorganisationer er mest effektive, når deres opfordring til forbedringer har stærk opbakning fra befolkningen.


Nyhedsbrev om United for Menneskerettigheder

Human Rights Newsletter #12

ALABAMA JUNIOR ROTC OG UNGE FOR MENNESKE­RETTIGHEDER SKABER ANSVARLIGE BORGERE

Med undervisning i menneskerettigheder vokser Alabama JROTC-kadetter op som gode borgere, der trodser opfattelsen af deres aldersgruppe som en afskåret ”mig”-generation.

DOWNLOAD »
DOWNLOAD