Ejendomsret

Menneskerettighed nr. 17

Retten til dine egne ting

1. Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællesskab med andre.

2. Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom.

UNDERSKRIV VORES APPEL
DOWNLOAD