NUVÆRENDE RAPPORTER OM MENNESKERETTIGHEDER VERDEN OVER

Menneskerettighedsorganisationer udgiver både årlige rapporter og særlige rapporter om menneskerettighedssituationer.

Amnesty International Report 2008

”Verdens ledere skylder en undskyldning for ikke at tilvejebringe den retfærdighed og lighed, der blev lovet med Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, som blev tiltrådt for 60 år siden. I løbet af de sidste seks årtier har mange regeringer vist mere interesse for magtmisbrug eller for at forfølge deres egne politiske interesser end for at vise respekt for de menneskers rettigheder, som de leder.” report2008.amnesty.org/eng/introduction

Human Rights Watch World Report 2008

”Sjældent er demokrati i den grad blevet både hyldet og krænket, reklameret for men ikke respekteret, blevet opfattet som så vigtig, og dog med så skuffende resultater. I dag er demokrati blevet en absolut forudsætning for legitimitet. Få regeringer ønsker at blive anset for at være udemokratiske. Alligevel har klagernes vidnesbyrd ikke kunnet holde trit med demokratiets voksende popularitet.” hrw.org/en/reports/2008/01/30/world-report-2008

UN Office of the High Commissioner for Human Rights

Nylige publikationer omfatter en håndbog for NGO’er og en handlingsplan for et verdensprogram for uddannelse i menneskerettigheder. www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx

USA’s udenrigsministerium

Udenrigsministeriets årsrapport om udøvelse af menneskerettigheder land for land giver et overblik over situationen for menneskerettighederne rundt om i verden undtagen i USA.
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt

DOWNLOAD »