Menneskerettighedsorganisationer

Mange organisationer rundt om i verden helliger deres virke til at beskytte menneskerettigheder og gøre en ende på overgreb imod menneskerettighederne. Store menneskerettighedsorganisationer driver omfattende hjemmesider, der dokumenterer overtrædelser og opfordrer til at der gøres noget ved sådanne situationer, såvel på statsligt niveau som på græsrodsniveau. Støtte fra folket og fordømmelse af misbrug er vigtigt for deres succes, da menneskerettighedsorganisationer er mest effektive når deres opfordring til forbedringer har stærk opbakning fra befolkningen. Herunder er der nogle eksempler på sådanne grupper.

IKKE-STATSLIGE ORGANISATIONER

Globalt set har forkæmpere for menneskerettighederne oftest været borgere og ikke regeringsembedsmænd. Specielt ikke-statslige organisationer (NGO’er) har spillet en afgørende rolle ved at få det internationale samfund til at fokusere på menneskerettighedsspørgsmål.

NGO’er overvåger handlinger fra regeringer og presser dem til at handle i overensstemmelse med principperne om menneskerettigheder.

Nogle af disse grupper er opstillet i alfabetisk orden nedenfor med beskrivelser baseret på deres hjemmeside information:

Amnesty International:

Amnesty International er en verdensomspændende bevægelse med mennesker, der er kæmper for internationalt anerkendte menneskerettigheder for alle. Med mere end 2,2 millioner medlemmer og bidragsydere i mere end 150 lande udfører de undersøgelser og får ting til at ske for at forebygge og bringe alvorlige krænkelser af menneskerettighederne til ophør, og de kræver retfærdighed for dem, hvis rettigheder er blevet overtrådt. www.amnesty.org

The Children’s Defense Fund (CDF – Stiftelsen til forsvar af børn): The Children’s Defense Fund er en støtteorganisation for børn, der arbejder med at sikre en ligeværdig legeplads for alle børn. CDF kæmper for politiske tiltag og programmer, hjælper børn ud af fattigdom, beskytter dem mod misbrug og forsømmelse og sikrer deres ret til lige omsorg og uddannelse. www.childrensdefense.org

Human Rights Action Center:

Human Rights Action Center er en almennyttig organisation beliggende i Washington, D.C., ledet af Jack Healey, verdenskendt menneskerettigheds-aktivist og pioner. Centret arbejder med spørgsmål om verdenserklæringen om menneskerettigheder og bruger kunst og teknologi til at innovere, skabe og udvikle nye strategier til at stoppe krænkelser af menneskerettighederne. De støtter også voksende menneskerettighedsgrupper over hele verden. www.humanrightsactioncenter.org

HUMAN RIGHTS WATCH:

Human Rights Watch er helliget beskyttelse af alle folks menneskerettigheder rundt om i verden. De undersøger og afslører overtrædelser af menneskerettighederne, stiller overtræderne til ansvar, og opfordrer myndigheder og magthavere til at bringe sådanne overtrædelser til ophør og respektere internationale love om menneskerettighederne. www.hrw.org

Human Rights Without Frontiers (HRWF):

Human Rights Without Frontiers (HRWF: Menneskerettigheder uden grænser) fokuserer på overvågning, efterforskning og analyse inden for menneskerettighedsområdet samt på at fremme demokrati og overholdelse af lovgivningen på nationalt og internationalt plan. www.hrwf.net

NATIONAL ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF COLORED PEOPLE (DEN NATIONALE FORENING FOR FREMME AF FARVEDE – NAACP):

NAACP’s mission er at sikre alle mennesker har de samme politiske, uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske rettigheder og at eliminere racehad og racediskrimination. www.naacp.org


SIMON WIESENTHAL CENTER:

Simon Wiesenthal Centeret er en international jødisk menneskerettighedsorganisation, der er engageret i at rette op på verden et trin ad gangen. Centeret skaber forandringer ved at konfrontere antisemitisme, had og terrorisme, ved at promovere menneskerettigheder og værdighed, ved at være ved Israels side og forsvare jøders sikkerhed verden over samt ved at undervise fremtidige generationer i, hvad der skete under holocaust. www.wiesenthal.com

DOWNLOAD »