Menneskerettighedsforkæmpere

Syvogtyve millioner mennesker lever i slaveri – mere end dobbelt så mange som da slavehandlen var på sit højeste. Og mere end en milliard voksne er ikke i stand til at læse. Når man tager det enorme omfang af menneskerettighedskrænkelser i betragtning – og de, der er opført i afsnittet om krænkelser af menneskerettighederne på denne hjemmeside, er bare toppen af isbjerget – så er det ikke overraskende, at 90 procent af befolkningen ikke er i stand til at nævne mere end tre af deres tredive rettigheder.

Da så mange mennesker er uvidende om deres rettigheder, så opstår spørgsmålet: Hvem vil sikre, at menneskerettighederne fremmes, beskyttes og bliver til en realitet?

For at svare på dette kan vi trække på inspiration fra dem, som gjorde en forskel og hjalp med at skabe de menneskerettigheder, som vi har i dag. Disse humanister forsvarede menneskerettigheder, fordi de kunne se, at fred og fremgang aldrig kunne være opnået uden dem. Hver og én har i betydelig grad ændret verden.

Martin Luther King, Jr., der var frontfigur i borgerretsbevægelsen i USA i 1960’erne, erklærede: ”Uretfærdighed ét sted er en trussel mod retfærdighed alle steder”.

Den store fortaler for fredelig modstand mod undertrykkelse, Mahatma Gandhi, beskrev ikke-vold som ”den største kraft, menneskeheden besidder. Mægtigere end det mægtigste ødelæggelsesvåben, som mennesket har udviklet i sin opfindsomhed.”

I sin intensive kamp mod religionsforfølgelse i det 18. århundredes Frankrig skrev Voltaire: ”Jeg er uenig i det, De siger, men jeg vil til døden forsvare Deres ret til at sige det.”

Thomas Jefferson, som gav inspiration til og skrev den Amerikanske Uafhængighedserklæring, erklærede: ”At tage sig af menneskeliv og lykke og ikke at gå efter deres ødelæggelse er det første og eneste legitime formål for en god regering.”

Der er dem, som gennem tanke og handling har gjort en forskel og ændret vores verden. Blandt dem er disse humanister, der hver især er en magtfuld, effektiv fortaler og hver især en inspiration for alle, som i dag engagerer sig i sagen om menneskerettighederne.

Mahatma Gandhi (1869 –1948)

Eleanor Roosevelt (1884 –1962)

César Chávez (1927–1993)

Nelson Mandela (1918 –2013)

Martin Luther King, Jr. (1929 –1968)

Desmond Tutu (1931–2021)

Oscar Arias Sánchez (født 1940)

Muhammad Yunus (født 1940)

José Ramos-Horta (født 1949)

DOWNLOAD »