”Hvor begynder de universelle menneskerettigheder, når alt kommer til alt? I det små, tæt på hjemmet – så nært og småt, at det ikke kan ses på noget verdenskort. Og dog udgør de individets verden; hans nabolag; den skole eller læreanstalt han går på; fabrikken, landbruget eller det kontor, hvor han arbejder.”

– Eleanor Roosevelt
USA delegeret til FN

BLIV AKTIV I KAMPEN
FOR MENNESKERETTIGHEDERNE

1. Appel til din regering

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er den grundlæggende og internationale enighed om, hvad menneskerettigheder er, og skal derfor være kendt og anvendt i hele verden. 

Lad din stemme blive hørt. Gør undervisning i menneskerettigheder i skoler og universiteter til en del af pensummet. Du kan sikre, at menneskerettigheder bliver lært og krævet af alle ved at underskrive denne appel.

2. Opret eller del et link til os

Opret eller del et link til os (www.forenetformenneskerettigheder.dk) fra din hjemmeside eller fra hjemmesiden for din organisation eller din uddannelsesinstitution.

3. Start en gruppe

Ønsker du at spille en aktiv rolle i at iværksætte aktiviteter og fremme menneskerettighedssagen i dit lokalområde eller dit faglige område? Det mest effektive, du kan gøre, er at starte en gruppe!

4. Igangsæt en underskriftindsamling

Fra din egen gruppe kan du med det samme sætte underskriftsindsamlinger i gang og sende breve til medlemmer af lovgivende forsamlinger, der anmoder disse om at vedtage love, der er i overensstemmelse med menneskerettighederne (og på den måde forhindre, at der vedtages love, der skader menneskerettighederne).

5. Anskaf eksemplarer af Historien om menneskerettigheder-filmen og informationsvideoer om menneskerettigheder

Begynd at vise disse film til dine venner og kolleger. Særlige udgaver af hæfterne er til rådighed for unge.

DOWNLOAD »