Bliv aktiv i kampen
for menneskerettighederne

1. Appel til din regering

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er en grundlæggende og international enighed om, hvad menneskerettigheder er, og som skal være kendt og anvendes i hele verden. 

Lad din stemme blive hørt. Gør undervisning i menneskerettigheder i skoler og universiteter til en del af læseplanen. Du kan sikre menneskerettigheder lært og forlangte af alle, ved at underskrive denne appel.

2. Opret eller del et link til os

Lav et link til (www.humanrights.com) fra din hjemmeside eller fra hjemmesiden for din organisation eller din uddannelsesinstitution.

3. Start en gruppe

Ønsker du at spille en aktiv rolle ved at iværksætte aktiviteter og videresendelse af menneskerettighedssagen i dit lokalområde eller dit faglige område? Den mest effektive ting du kan gøre, er at starte en gruppe!

4. Igangsæt en appel kampagne

Fra din egen lokalafdeling kan du med det samme sætte underskriftsindsamlinger i gang og sende breve til medlemmer af lovgivende forsamlinger, der anmoder disse om at vedtage love, der er i overensstemmelse med menneskerettighederne (og på den måde forhindre, at der vedtages love, der skader menneskerettighederne).

 

5. Anskaf kopier af Historien om menneskerettigheder-film og Menneskerettigheds offentlige service-meddelser

Begynd at vise disse film til dine venner og kolleger. Særlige udgaver af hæfterne er til rådighed for unge.

DOWNLOAD »
DOWNLOAD