Pensum om menneskerettigheder

Hvor vigtige er menneskerettighederne? Længe før udtrykket ”menneskerettigheder” fandtes, kæmpede og døde mænd og kvinder for disse basale menneskelige friheder. Kampen har faktisk varet tusinder af år og fortsætter den dag i dag.

Til syvende og sidst er menneskerettighederne grundlaget for alt, hvad folk sætter pris på vedrørende livet. I deres fravær er vedvarende lykke ikke mulig, da der hverken er nogen personlig sikkerhed, frihed eller muligheder. Derfor har alle folkeslag for længst indset, hvor utroligt vigtige de er, og har søgt at formulere og forsvare dem.

En verdenskrig og mange millioners død måtte dog til, før de ledende nationer samledes for at skabe en virkelig universel pagt om rettigheder.

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er verdens primære redskab, når vi taler om menneskerettigheder. Dens indledende afsnit er en stærk bekræftelse af de centrale principper i det moderne menneskerettighedssystem: ”Anerkendelse af den iboende værdighed og af de lige og umistelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie, er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden.”

Den barske virkelighed er dog, at en del af befolkningen er offer for tortur, menneskehandel, sult, uretfærdighed, diskrimination eller for andre krænkelser af menneskerettighederne i stort set alle verdens lande.

Og det fører os tilbage til det virkelige problem – langt de fleste er i det store og hele ikke bevidst om Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og de rettigheder, den består af. Som følge heraf er der et stort spring fra det at udtrykke Verdenserklæringens formål til opnåelsen heraf. Der er millioner, der ikke er frie. Retssystemer er ofte uretfærdige. Og fred undviges fortsat i mange områder i verden.

Det, at bygge bro over den enorme afgrund mellem idealet om universelle menneskerettigheder og virkeligheden med udbredte overtrædelser af menneskerettighederne, er udfordringen.

Ved at implementere den gratis undervisningspakke, dvd’er og hæfter samt inkludere undervisning i menneskerettigheder i deres læseplaner, kan undervisere gøre meget for at realisere menneskerettigheder.

Retshåndhævende personale, retsembedsmænd, og dem, der vejleder unge, bør også undersøge disse undervisningsmaterialer, og bruge dem til at øge bevidstheden i deres egne organisationer og offentlige organer, hvilket igen vil fremskynde gennemførelsen af Verdenserklæringen om Menneskerettighederne i deres land, stat eller region.

BESTIL DIN GRATIS UNDERVISNINGSPAKKE >>

DOWNLOAD »