Menneskerettighed nr. 25

Mad og husly for alle

Mad og husly til alle

Menneskerettighed nr. 25

Mad og husly for alle

1. Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til ham og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.

2. Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvad enten de er født i eller uden for ægteskab, have den samme sociale beskyttelse.

UNDERSKRIV VORES APPEL