Retten til et privatliv

Menneskerettighed nr. 12

Retten til et privatliv

Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb.

UNDERSKRIV VORES APPEL
DOWNLOAD