Social tryghed

Menneskerettighed nr. 22

Social tryghed

Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og krav på, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for hans værdighed og hans personligheds frie udvikling, bliver virkeliggjort gennem national indsats og internationalt samarbejde og i overensstemmelse med hver stats dispositioner og midler.

UNDERSKRIV VORES APPEL
DOWNLOAD