EFFEKTIVT VÆRKTØJ TIL UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHEDER FOR
LÆRERE OG PÆDAGOGER

UNDERVISNINGSPAKKEN GØR MENNESKERETTIGHEDERNE LEVENDE

Uddannelse er grundlaget og katalysatoren for at ændre situationen for menneskerettighederne i verden, men pædagoger har brug for effektive materialer og værktøjer, de kan bruge til nemt at integrere menneskerettighederne i deres pensum. Hvis du er enig i dette, har United for Menneskerettigheder svaret: Undervisningspakken Gør menneskerettighederne levende. Den er gratis for pædagoger, og giver lærere og undervisere over alt en ressource til at hjælpe med at bringe begreberne i menneskerettighederne til live og gøre dem virkelige i hjertet, sindet og i gerninger hos dem, der studerer emnet.

Viden om problemet er det første skridt til at få folk til at gribe til handling for at afhjælpe det, og denne pakke er designet til at give denne viden.

Inkluderet heri:

  • En instruktionsvejledning
  • Historien om menneskerettighederne – en kraftfuld undervisningsfilm, der definerer menneskerettighederne for alle.
  • Informationshæfter
  • Diskussionsoplæg
  • Opgaver der kræver anvendelse af teori
  • Ordliste, henvisninger til print og online-ressourcer

Pakken er udarbejdet til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser samt til voksenuddannelse i samfundsfaglige sammenhæng. Forløbet kan bruges som et helt forløb i sig selv eller som et supplement til et andet forløb.

Succes fra anvendelsen af United for Menneskerettigheders undervisningsmaterialer:

”Tak for jeres gode hjerte. Som en pædagog, planlægger jeg at indsætte menneskerettighedsprincipper som en del af min diskussion med min klasse, så værdien af menneskerettighederne i hverdagen blive indprentet hos mine studerende. Jeg understreger, at jeg er meget glad for at være en af jeres fortalere. Tak og mere handlekraft!”
– M.M., pædagog, Filippinerne

”Jeg gennemførte en del af læseplanen i min lektion om globale sociale problemer. Jeg vil give den lektion igen og planlægger at integrere pensum i læseplanerne. Programmet er meget effektivt, fordi det er en græsrodsbevægelse og indeholder videoklip og andre visuelle hjælpemidler, som nemt kan bringe budskabet videre. Tak igen for at arbejde så hårdt på at øge bevidstheden om menneskerettigheder.” – L.B., adjunkt, Long Island, New York, USA

”Programmet er meget effektivt, især med dvd og hæftet, det gør forskellen i undervisningen, og eleverne føler sig interesseret i hele verden.” – K.M., engelsklærer, Algeriet

”Indholdet passer perfekt med pensum om frihed og rettigheder.”
– D.C., sociologi-afdelingen, Missouri Western State University, USA

”Jeg opdagede, at programmet faktisk henvender sig til studerende. Hvad, jeg troede, var særdeles nyttigt, var optagelserne eller eksempler på dvd’en. De gav ikke alene studerende information om menneskerettigheder, men demonstrerede hvordan det påvirkede dem i deres daglige liv. For klassen, der ind til nu har set det, blev temmelig lydhøre og indikerede, at de forstod de centrale begreber. Jeg regner også med at gennemføre et løbende program på dette område.” – C.H., lærer, Canada

”Vi gennemfører læseplanen i klasseværelset, idet den indgår i læseplanen for et af de emner, der kaldes Bhutan samfundslære for 9. og 10. klasse. Den pakke, som jeg modtog fra jer, var virkelig nyttig. Det var en meget god hjælp. Ved at bruge pakken var jeg i stand til at dele flere informationer om menneskerettigheder og også om vores forfatning.”
– N.G., lærer, Bhutan

DOWNLOAD »