Retten til liv

Menneskerettighed nr. 3

Retten til liv

Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

UNDERSKRIV VORES APPEL
DOWNLOAD