Retten til offentligt at forsamle sig

Menneskerettighed nr. 20

Retten til offentligt at forsamle sig

1. Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger.

2. Ingen kan tvinges til at være medlem af en forening.

UNDERSKRIV VORES APPEL
DOWNLOAD