Ytringsfrihed

Menneskerettighed nr. 19

Ytringsfrihed

Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

UNDERSKRIV VORES APPEL
DOWNLOAD