Retten til at få sin sag prøvet

Menneskerettighed nr. 10

Retten til at få sin sag prøvet

Enhver har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstol, når der skal træffes en afgørelse med hensyn til hans rettigheder og forpligtelser og med hensyn til en hvilken som helst mod ham rettet strafferetslig anklage.

UNDERSKRIV VORES APPEL
DOWNLOAD