Ingen tortur

Menneskerettighed nr. 5

Ingen tortur

Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

UNDERSKRIV VORES APPEL
DOWNLOAD