Gennem kampagner, der forener grupper og enkeltpersoner, hjælper United for Menneskerettigheder med at bringe menneskerettigheder til live, øge bevidstheden om krænkelser og midlerne til at løse dem.

Bliv medlem

Du kan straks begynde at hjælpe de internationale menneskerettighedssag ved at blive medlem af United for Menneskerettigheder.

United for Menneskerettigheder er en almennyttig organisation, der støttes af medlemsbidrag, som er fradragsberettigede i USA.

Hvad dine medlemsbidrag støtter:
Menneskerettighedspaneler – menneskerettighedsledere og -aktivister tager sig af forskellige menneskerettighedsspørgsmål såsom menneskehandel, ulovlig tilbageholdelse og krænkelse af presse- og religionsfriheden.
Brede mediekampagner – udsendelsen af menneskerettigheds public service-meddelelser og placering af trykte menneskerettigheds public service-meddelelser.

Almindeligt årligt medlemskab $40

Et medlemskab til $40 hjælper os med at fortsætte vores arbejde for at gøre Verdenserklæringen om Menneskerettighederne bredt kendt og fulgt i hele verden. Almindelige medlemmer modtager regelmæssige e-mail opdateringer om gruppens aktiviteter.

Klik her for at blive et almindeligt medlem

Årligt støttemedlemskab $300

Støttemedlemmer modtager et medlemskort, et brev og et certifikat, der kan indrammes, en gratis menneskerettighedsstarterpakke, forskellige publikationer og regelmæssige opdateringer via e-mail om gruppernes aktiviteter.

Klik her for at blive et bidragende årlig medlem

Årligt firmamedlemskab

Firmamedlemmerne modtager et medlemskort, brev og certifikat, der kan indrammes, der viser din organisations engagement i undervisning i menneskerettigheder. Firmamedlemmer bliver regelmæssigt opdateret via e-mail om gruppens aktiviteter og særlige rapporter.

Klik her for at blive et firmamedlem

Virksomhedssponsorater

For at hjælpe med at uddanne offentligheden i deres menneskerettigheder, skaber United for Menneskerettigheder-grupper arrangementer for at øge bevidstheden på en bred skala. Blandt andet:

  • Koncerter
  • Maratonløb
  • Priser til menneskerettigheds ledere og helte

Foreninger der er interesseret i at støtte menneskerettighedssagen som en del af deres formål om samfundstjeneste kan ansøge om at sponsorere sådanne bestræbelser. For at anmode om at blive en forenings-sponsor, kan du kontakte lederen for forhold til foreninger her

Løfter

En person, der ønsker at fortsætte med at bidrage til United for Menneskerettigheder på regelmæssig basis kan yde et månedligt bidrag og blive en del af vores Roosevelt and Universal Rights Societies. Ved at give et løfte, accepterer du at hjælpe med at finansiere United for Menneskerettigheders aktiviteter over en femårig periode. Kontakt os for mere information.

Bidrag

Klik her for at give en donation af ethvert beløb.

Der er mange måder, man kan hjælpe på. Kontakt os for at finde ud af mere.

For yderligere oplysninger om, hvordan man bliver medlem eller donere til Unge for Menneskerettigheder Internationalt, klik her

 

DOWNLOAD »