Indberet krænkelser af menneskerettighederne

Du kan – og bør – indberette krænkelser af menneskerettighederne. Selv om de ikke retsforfølges, kan offentliggørelse eller udsigten til en undersøgelse have en neddæmpende virkning på gerningsmændene. 

  1. Anfør de specifikke artikler i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, der er blevet overtrådt. 
  2. Angiv de faktiske omstændigheder, så vidt muligt i kronologisk rækkefølge.
  3. Anfør dato, tidspunkt og sted for hændelsen (hændelserne) navn og stilling på gerningsmand (mændene); stedet for frihedsberøvelsen, hvis det er relevant, navn og adresse på eventuelle vidner og andre vigtige detaljer. 

Organisationer man kan indberette til:

 

 

DOWNLOAD »