”Vi ved alle, hvilke problemer der er, og vi ved alle, hvad vi har lovet at opnå. Nu er der hverken brug for flere erklæringer eller løfter, men brug for handling, der følger op på de løfter, der allerede er blevet givet.”

– Kofi Annan – Tidligere Generalsekretær i FN

Menneskerettighedsudfordringer

Med større frihed: Mod udvikling, sikkerhed og menneskerettigheder for alle

af Kofi Annan, forhenværende generalsekretær for De Forenede Nationer

Denne artikel er en FN-rapport fra 26. maj 2005, og den præsenterer et slående overblik over de fremherskende årsager til krænkelser af menneskerettighederne, samt hvilke skridt FN’s medlemsstater bør tage for at sikre, at målsætningerne i Verdenserklæringen om menneskerettigheder faktisk opnås.

Inkluderet heri:

Menneskerettighedsudfordringer

  1. Fattigdom og uligheder på verdensplan
  2. Diskrimination
  3. Væbnede konflikter og vold
  4. Straffrihed
  5. Demokratisk underskud
  6. Svage institutioner

Udfordringer ved en gennemførelse

  1. Videnskløften
  2. Kapacitetskløften
  3. Engangementskløften
  4. Sikkerhedskløften

Hr. Annan fortsætter med at skitsere mål og strategier for at gøre den internationale menneskerettighedslovgivning til virkelighed ”så de enkelte mennesker og samfund kan opleve en faktisk forskel i deres liv.”

For at læse den fulde ordlyd af rapporten, skal du gå til www.un.org/largerfreedom/contents.htm

DOWNLOAD »