Menneskerettighedsorganisationer
Menneskerettighedskommissioner

Menneskerettighedskommissioner, Europarådet

Menneskerettighedskommissionen er en uafhængig institution inden for Europarådet, der er bemyndiget til at fremme bevidstheden om og respekten for menneskerettigheder i Europarådets medlemsstater. Kommissionens arbejde fokuserer således på at opfordre til reformtiltag for at opnå en håndgribelig forbedring inden for området med at udbrede kendskabet til og beskytte menneskerettigheder. Som en ikke-juridisk institution kan kommissionen ikke handle ud fra individuelle klager, men kommissionen kan drage konklusioner og tage bredere initiativer på basis af pålidelig information om overtrædelser af menneskerettighederne, som enkeltpersoner kan komme ud for. www.coe.int

Den europæiske unions ombudsmand:

Den europæiske unions ombudsmand undersøger klager over fejladministration i den Europæiske Unions institutioner og organer. Ombudsmanden er helt uafhængig og upartisk. www.ombudsman.europa.eu

 

European Commission Directorate for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities:

Den europæiske kommission for beskæftigelse, sociale anliggender og lige muligheder arbejder på at skabe flere og bedre job, et rummeligt samfund og lige muligheder for alle. www.ec.europa.eu/social

African Commission on Human and Peoples’ Rights:

Kommissionen har officielt ansvaret for tre hovedfunktioner: beskyttelsen af menneske- og folkerettigheder, udbrede kendskabet til menneske- og folkerettigheder samt fortolkningen af Den Afrikanske Pagt om Menneske- og Folkerettigheder. www.achpr.orgThe Asian Human Rights Commission:

Asian Human Rights Commission arbejder blandt andet på at opnå de følgende prioriteter: at beskytte og reklamere for menneskerettighederne ved at overvåge, undersøge, tale for og vise solidaritet.

www.ahrchk.net

DOWNLOAD »