”Så snart sociale forandringer er sat i gang, kan processen ikke vendes. Man kan ikke af-uddanne personen, der har lært at læse. Man kan ikke ydmyge personen, der føler stolthed. Man kan ikke undertrykke de folk, der ikke er bange mere. Vi har set fremtiden, og fremtiden er vores.”

César Chávez

Menneskerettighedsforkæmper
César Chávez (1927–1993)

Mexicansk-amerikansk landbrugsarbejder, arbejdsleder og borgerretsaktivist, der gennem sine handlinger skabte bedre forhold for landbrugsarbejderne. Han blev født på sin families farm nær Yuma, Arizona og bevidnede de strenge forhold, landbrugsarbejderne måtte leve under. Arbejdere blev rutinemæssigt udnyttet af deres arbejdsgivere, de var ofte underbetalt, blev bosat i skure som betaling for deres arbejde, og var uden medicinske eller andre grundlæggende faciliteter. Uden en fælles stemme havde de ingen midler til at forbedre deres position. Chávez ændrede dette, da han dedikerede sit liv til at opnå anerkendelse af landbrugsarbejdernes rettigheder ved at inspirere og organisere dem i De Nationale Landbrugsarbejderes Forening, som senere blev De Forenede Landbrugsarbejdere. Gennem marcher, strejker og boykots, tvang Chávez arbejdsgiverne til at betale passende lønninger og tilvejebringe andre goder, og han var ansvarlig for den lovgivning, der vedtog den første lov om landbrugsarbejderes rettigheder. For sit engagement med at skabe social retfærdighed og forbedre tilværelsen for sine medmennesker, blev Chávez efter sin død anerkendt med den højeste æresbevisning en civil medborger kan modtage, Præsidentens Frihedsmedalje.

DOWNLOAD »