Jeg har værnet om et ideal med et demokratisk og frit samfund, hvori alle personer lever sammen i harmoni og med lige muligheder. Det er et ideal, som jeg håber at leve længe nok til at opnå. Men hvis det er nødvendigt, er det et ideal, som jeg er forberedt på at dø for.”

Nelson Mandela

Forkæmpere for menneskerettigheder
Nelson Mandela (1918 –2013)

Nelson Mandela, som er et af vor tids mest anerkendte menneskerettighedssymboler er en mand, hvis hengivne kamp for sit folks frihed inspirerer menneskerettighedsforkæmpere over hele verden. Mandela, som var søn af en stammehøvding, blev født i Transkei i Sydafrika, og som ung tog han en juridisk embedseksamen. I 1944 deltog han i Den Afrikanske Nationale Kongres (ANC) og arbejdede aktivt på at afskaffe det regerende nationale partis apartheidpolitik. Ved den retslige behandling af hans aktioner erklærede Mandela: ”Jeg har kæmpet imod hvid dominans, jeg har kæmpet imod sort dominans. Jeg har værnet om et ideal med et demokratisk og frit samfund, hvori alle personer lever sammen i harmoni og med lige muligheder. Det er et ideal, som jeg håber at leve længe nok til at opnå. Men hvis det er nødvendigt, er det et ideal, som jeg er forberedt på at dø for.”

Mandela blev dømt til livsvarigt fængsel, men han nægtede at gå på kompromis med sine politiske standpunkter for at opnå personlig frihed, og han blev et stærkt symbol for den voksende bevægelse mod apartheid. Da han endelig blev frigivet i februar 1990 intensiverede han kampen mod undertrykkelse for at opnå de mål, han og andre havde sat sig næsten fire årtier tidligere. I maj 1994 blev Mandela officielt indsat som Sydafrikas første sorte præsident, en position han beholdt indtil 1999. Han ledede overgangen fra et minoritetsstyre og apartheid og vandt international respekt for sin støtte til national og international forsoning. En verdensomspændende fejring af hans livsværk og et fornyet engagement for at opnå hans mål om frihed og lighed fandt sted på hans 90-års fødselsdag.

”Hvis man taler til en mand på et sprog, han forstår, når man hans hoved. Hvis man taler til ham på hans eget sprog, når man hans hjerte.” – Nelson Mandela

DOWNLOAD »