Ingen kan tage dine menneskerettigheder fra dig

Menneskerettighed nr. 30

Ingen kan tage dine menneskerettigheder fra dig

Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder.

UNDERSKRIV VORES APPEL
DOWNLOAD