Du har rettigheder, uanset hvor du er

Menneskerettighed nr. 6

Du har rettigheder, uanset hvor du er

Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt.

UNDERSKRIV VORES APPEL
DOWNLOAD