Menneskerettigheder defineret

Hvad er dine menneskerettigheder?

Lad os begynde med nogle grundlæggende definitioner:

menneske: navneord
Et medlem af arten homo sapiens; en mand, en kvinde eller et barn; en person.

rettigheder: navneord
Ting, du har ret til eller som er tilladt; garanterede friheder.

menneskerettigheder: navneord
Det er kort sagt de rettigheder, man har, fordi man er et menneske.

Hvis du spurgte folk på gaden: ”Hvad er menneskerettigheder?” så ville du få mange forskellige svar. De ville fortælle dig om de rettigheder, som de kender, men meget få mennesker kender alle deres rettigheder.

Som beskrevet i definitionerne ovenfor, er en rettighed en slags frihed. Det er noget, du har ret til, i kraft af at være et menneske.

Menneskerettigheder er baseret på princippet om respekt for individet. Deres fundamentale antagelse er, at hver person er et moralsk og rationelt væsen, der fortjener at blive behandlet med værdighed. De hedder menneskerettigheder, fordi de er universelle. Mens nationer eller specialiserede grupper nyder specifikke rettigheder, der kun gælder for dem, er menneskerettighederne rettigheder, som alle er berettigede til – uanset hvem de er, eller hvor de bor – simpelthen fordi de lever.

Alligevel vil mange, når de bedes om at nævne deres rettigheder, kun kunne nævne ytringsfrihed og religionsfrihed og måske en eller to til. Der er ingen tvivl om, at disse rettigheder er vigtige, men hele omfanget af menneskerettigheder er meget bredt. De betyder valg og muligheder. De betyder friheden til at få et arbejde, få en karriere, vælge en partner af eget valg og opdrage børn. De inkluderer retten til at rejse vidt omkring og retten til et lønnet arbejde uden nogen chikane, overgreb og trusler om vilkårlig afskedigelse. De dækker endda retten til fritid.

I tidligere tider var der ingen menneskerettigheder. Så dukkede den idé op, at folk skulle have visse friheder. Og den idé, i kølvandet på Anden Verdenskrig, resulterede til sidst i det dokument, der hedder Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og de 30 rettigheder, som alle mennesker har ret til.

UNDERSKRIV VORES APPEL