Disse elementer er kun tilgængelige på engelsk

International
Menneskerettighedslov

DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION

Verdenserklæringen om Menneskerettigheder tjente som inspiration for Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, en af de mest betydningsfulde aftaler i Det Europæiske Fællesskab. Konventionen blev vedtaget i 1953 af Europarådet, en mellemstatslig organisation oprettet i 1949, som består af 47 EU medlemsstater. Organet blev dannet for at styrke menneskerettighederne og fremme demokrati og retsstaten.

Konventionen håndhæves af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg i Frankrig. Enhver person, der hævder at være offer for en krænkelse i et af de 47 lande i Det Europæiske Fællesskab, som har underskrevet og ratificeret konventionen, kan søge hjælp ved Europarådet. Man skal først have udtømt alle appelmuligheder ved domstolene i sit hjemland og have indgivet en ansøgning om hjælp ved den europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

DOKUMENTER OM MENNESKERETTIGHEDERNE FOR USA, AFRIKA OG ASIEN

I Nord- og Sydamerika, Afrika og Asien udvider regionale dokumenter for beskyttelse og fremme af menneskerettigheder Konvention om de Internationale Grundlæggende Menneskerettighedsinstrumenter.

Den Amerikanske Menneskerettighedskonvention angår landene i Nord-, Syd- og Mellemamerika – og den blev vedtaget i 1978.

Afrikanske lande har skabt deres egen pagt om menneske- og folkerettigheder (1981), og muslimske lande har skabt Cairo-erklæringen om menneskerettigheder for islam (1990).

Den Asiatiske Menneskerettighedspagt (1986) blev skabt af Det Asiatiske Menneskerettighedskommission, der blev stiftet det år af en gruppe jurister og menneskerettighedsforkæmpere i Hong Kong. Pagten er beskrevet som en ”folkets pagt,” fordi ingen statslig pagt var blevet skabt indtil da.

DOWNLOAD MENNESKERETTIGHEDSDOKUMENTER

1. Valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder vedtaget og åbnet for underskrift, ratifikation og tiltrædelse ved Generalforsamlingens resolution 2200A (XXI) af 16. december 1966 trådte i kraft 23. marts 1976, i overensstemmelse med artikel 9 Download >>

2. Anden valgfri protokol til Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder med den hensigt at afskaffe dødsstraf Vedtaget og bekendtgjort af Generalforsamlingens resolution 44/128 af 15. december 1989 Download >>

3. Internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, vedtaget og åbnet for undertegnelse, ratifikation og tiltrædelse ved Generalforsamlingens resolution 2200A (XXI) af 16. december 1966 er trådt i kraft 3 januar 1976, i overensstemmelse med artikel 27 Download >>

4. Konvention til Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Friheder som ændret af Protokol nr. 11 med protokol Nr. 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Download >>

5. Afrikanske (Banjul) pagt om menneskerettighederne og folkenes rettigheder (vedtog 27 juni 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 ILM 58 [1982], trådte i kraft 21 oktober 1986) Download >>

6. Den Amerikanske Menneskerettighedskonvention O.A.S. Traktatserie nr. 36, 1144 UNTS 123, trådte i kraft 18 juli 1978, genoptrykt i Basic dokumenter vedrørende menneskerettigheder i Inter-American System, OEA/Ser.LV/II.82 doc.6 rev.1 på 25 (1992) Download >>

UNDERSKRIV VORES APPEL