Retten til asyl

Menneskerettighed nr. 14

Retten til asyl

1. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse.

2. Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De Forenede Nationers formål og principper.

UNDERSKRIV VORES APPEL
DOWNLOAD