Vi er alle lige for loven

Menneskerettighed nr. 7

Vi er alle lige for loven

Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid med denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling.

UNDERSKRIV VORES APPEL
DOWNLOAD