Menneskerettigheder
OVERTRÆDELSER

ARTIKEL 13 – BEVÆGELSESFRIHED

”1. Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for hver stats grænser.

2. Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget, og til at vende tilbage til sit eget land

I Algeriet er flygtninge og asylsøgere ofte ofre for tilbageholdelse, udvisning eller dårlig behandling. Otteogtyve personer fra afrikanske lande i Sahara-området med officiel flygtningestatus fra De Forenede Nationers flygtningehøjkommissær (UNHCR) blev deporteret til Mali, efter at de fejlagtigt var blevet stillet for en domstol uden juridisk bistand eller oversættere under tiltale for ulovligt at have trængt ind i Algeriet. De blev smidt af i nærheden af en ørkenby, hvor en væbnet gruppe fra Mali huserede, uden mad, vand eller medicin.

I Kenya overtrådte myndighederne de internationale flygtningelove, da de lukkede grænserne for tusindvis af mennesker, der flygtede fra den væbnede konflikt i Somalia. Asylsøgere blev holdt tilbage ulovligt ved den kenyanske grænse uden sigtelser eller rettergang og blev tvunget til at tage tilbage til Somalia.

I det nordlige Uganda forblev 1,6 millioner borgere i flygtningelejre. I distriktet Acholi, det område, der var mest påvirket af den væbnede konflikt, boede 63 procent af de 1,1 millioner flygtninge stadig i lejre to år efter. Kun 7.000 var flyttet permanent tilbage til deres hjemsted.”

ARTIKEL 18 – TANKEFRIHED

”Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed: denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.”

I Myanmar knuste militærjuntaen fredelige demonstrationer anført af munke, stormede og lukkede klostre, konfiskerede og ødelagde ejendele, skød, slog og tilbageholdt demonstranterne, og chikanerede eller holdt demonstranternes venner og familiemedlemmer som gidsler.

I Kina blev udøvere af Falun Gong udvalgt til tortur og andre former for mishandling, mens de var tilbageholdt. Kristne blev forfulgt for at praktisere deres religion uden for stats-godkendte kanaler.

I Kasakhstan godkendte lokale myndigheder nær Almaty ødelæggelsen af 12 huse, der alle tilhørte medlemmer af Hare Krishna, på en falsk anklage om at det land, deres huse var bygget på, ulovligt var taget i besiddelse. Kun husene, der tilhørte medlemmer af Hare Krishnas fællesskab, blev ødelagte.

UNDERSKRIV VORES APPEL