Menneskerettigheder
OVERTRÆDELSER

ARTIKEL 21 – RETTEN TIL DEMOKRATI

”1. Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter.

2. Enhver har ret til lige adgang til offentlige embeder og hverv i sit land.

3. Folkets vilje skal være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmåder.”

I Zimbabwe blev hundredvis af menneskerettighedsforkæmpere og medlemmer af det største oppositionsparti, Movement for Democratic Change (Bevægelsen for Demokratisk Ændring) (MDC) arresteret for at deltage i fredelige forsamlinger.

I Pakistan blev tusinder af advokater, journalister, menneskerettighedsforkæmpere og politiske aktivister arresteret for at kræve demokrati, en retsstat og en upartisk domstol.

I Cuba var 62 samvittighedsfanger stadig fængslede i slutningen af 2007 for deres ikke-voldelige politiske synspunkter eller aktiviteter.

RESUMÉ

Menneskerettigheder eksisterer, således som de er beskrevet i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og hele samlingen af internationale love om menneskerettigheder. De bliver anerkendt – i det mindste principielt – af de fleste nationer og udgør kernen i mange landes grundlove. Dog er den aktuelle situation i verden langt fra de idealer, som erklæringen dannede et billede af.

For nogle er den fulde virkeliggørelse af menneskerettigheder et fjernt og uopnåeligt mål. Selv internationale love om menneskerettighederne er svære at håndhæve, og det kan tage flere år og være meget bekosteligt at forfølge en klage. Disse internationale loves funktion er at lave restriktioner, men de er utilstrækkelige til at levere virkelig menneskerettighedsbeskyttelse, set ud fra den grelle kendsgerning, at krænkelser forekommer dagligt.

Diskrimination er meget udbredt i hele verden. Tusinder sidder i fængsel for at have ytret deres mening. Tortur og politisk motiverede fængslinger, ofte uden rettergang, er hverdagskost, bliver tolereret og praktiseres – selv i nogle demokratiske lande.

Men du kan gøre en forskel. Bliv orienteret ved at læse rapporterne om menneskerettigheder over hele verden.

Køb kopier af Historien om Menneskerettigheder hæfter fra vores online boghandel, som du kan distribuere i dit lokale område og til dem, du kender, samt i din kommune.

UNDERSKRIV VORES APPEL