Menneskerettighedsorganisationer
Mellemstatslige og statslige organisationer


Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights:

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights’ mission er at arbejde for at beskytte menneskerettigheder for alle mennesker; at bidrage til at styrke folk ved at lære dem deres rettigheder at kende; og at hjælpe dem, der er ansvarlige for at opretholde sådanne rettigheder, med at sikre, at de implementeres.

www.ohchr.org

Menneskerettighedsrådet:

Som et mellemstatsligt organ med medlemmer fra 47 lande har Menneskerettighedsrådet til opgave at fremme og beskytte menneskerettigheder internationalt. Dets metoder til at opnå disse mål inkluderer et verdensomspændende periodisk gennemsyn, der vurderer situationen i alle FN’s 192 medlemslande, en rådgivende komité, der fremskaffer ekspertafhandlinger om menneskerettighedsforhold, og den klageprocedure for individer og organisationer til at gøre rådet opmærksomt på klager over overtrædelser af menneskerettighederne.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur – UNESCO):

UNESCO’s mål er at skabe fred i menneskers sind. Deres arbejde med menneskerettighederne består i at skærpe bevidstheden om menneskerettigheder og at være en katalysator for lokale, nationale og internationale tiltag.

www.unesco.org

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees:

Dette kontor leder og koordinerer den internationale indsats for at beskytte flygtninge og løse flygtningeproblemer på verdensplan. Det primære formål er at beskytte flygtninges rettigheder og trivsel. Man søger at sikre, at alle kan anvende retten til at søge om asyl og finde sikker tilflugt i andre lande med mulighed for frivilligt at vende hjem, integreres lokalt eller at bosætte sig i et helt tredje land.

www.unhcr.org

US State Department Bureau of Democracy, Human Rights and Labor:

US State Department Bureau of Democracy, Human Rights and Labor søger at finde frem til sandheden om og at berette om kendsgerninger i alle dens menneskerettighedsundersøgelser, årlige rapporter om tilstand i forskellige lande, mv. Bureauet handler for at stoppe igangværende misbrug og samarbejder med andre menneskerettighedsorganisationer.

www.state.gov

Office of Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE):

The Office for Democratic Institutions and Human Rights of the OSCE består af deltagerlande fra Europa, Centralasien og Nordamerika og er involveret i menneskerettighedsaktiviteter med fokus på bevægelsesfrihed, religionsfrihed samt forebyggelse af tortur og menneskehandel.

www.osce.org/ODIHR

Se de officielle FN-dage med fokus på menneskerettighederDOWNLOAD »