RealTime
1.10 LÆS

Artikel 5 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 5

Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.