RealTime
5.8 LÆS

Artikel 29 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 29

  1. Enhver har pligter over for samfundet, der alene muliggør personlighedens frie og fulde udvikling.
  2. Under udøvelsen af sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet de begrænsninger, der er fastsat i loven alene med det formål at sikre skyldig anerkendelse af og hensyntagen til andres rettigheder og friheder og med det formål at opfylde de retfærdige krav, som moralen, den offentlige orden og det almene vel stiller i et demokratisk samfund.
  3. Disse rettigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i strid med De Forenede Nationers formål og principper.