RealTime
5.2 LÆS

Artikel 26 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 26

  1. Enhver har ret til uddannelse. Undervisningen skal være gratis, i det mindste på de elementære og grundlæggende trin. Elementær undervisning skal være obligatorisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindeligt tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til højere undervisning.
  2. Undervisningen skal tage sigte på den menneskelige personligheds fulde udvikling og på at styrke respekten for menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Den skal fremme forståelse, tolerance og venskab mellem alle nationer og racemæssige og religiøse grupper, og den skal fremme De Forenede Nationers arbejde for fredens bevarelse.
  3. Forældre har førsteret til at vælge den form for undervisning, som deres børn skal have.