RealTime
5.10 LÆS

Artikel 30 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 30

Intet i denne erklæring må fortolkes på en sådan måde, at det giver nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder.