RealTime
2.6 LÆS

Artikel 8 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 8

Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente nationale domstole for handlinger, der krænker de fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver vedkommende.