RealTime
2.2 LÆS

Artikel 6 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 6

Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt.