RealTime
2.10 LÆS

Artikel 10 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 10

Enhver har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstol, når der skal træffes en afgørelse med hensyn til hans rettigheder.