RealTime
4.4 LÆS

Artikel 20 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 20

  1. Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger.
  2. Ingen kan tvinges til at være medlem af en forening.