RealTime
4.10 LÆS

Artikel 23 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 23

  1. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.
  2. Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde.
  3. Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger.
  4. Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser.