RealTime
4.6 LÆS

Artikel 21 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 21

  1. Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frie valg af repræsentanter.
  2. Enhver har ret til lige adgang til offentlige embeder og hverv i sit land.
  3. Folkets vilje skal være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmåder.