RealTime
4.8 LÆS

Artikel 22 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 22

Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og krav på, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for hans værdighed og hans personligheds frie udvikling, bliver virkeliggjort gennem national indsats og internationalt samarbejde og i overensstemmelse med hver stats dispositioner og midler.