RealTime
3.2 LÆS

Artikel 12 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 12

Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb.