RealTime
3.10 LÆS

Artikel 16 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 16

  1. Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.
  2. Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke.
  3. Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse.