RealTime
3.4 LÆS

Artikel 13 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 13

  1. Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for hver stats grænser.
  2. Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget, og til at vende tilbage til sit eget land.