RealTime
3.6 LÆS

Artikel 14 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Artikel 14

  1. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse.
  2. Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De Forenede Nationers formål og principper.