VINTEREN 2015NYHEDSBREV

United for Menneskerettigheder
REFORMER I DEN COLOMBIANSKE HÆR FÅR ”TROEN PÅ MULIGHEDER TILBAGE”

Ny realitet
Den colombianske hærs tankegang er ændret efter soldaterne læste Historien om menneskerettigheder fra United for Menneskerettigheder.

I mere end 50 år har Colombia været plaget af en væbnet intern konflikt, hvor hæren og paramilitære grupper bekriger oprørske, venstreorienterede guerillaer. I denne blodige konflikt har der været grusomme overtrædelser af menneskerettighederne.

Skandalen med de ”falske positive” (en falsk test der påviser en tilstand, der ikke er til stede) kom i offentlighedens søgelys i 2008. Det bestod af en række mord, hvor medlemmer af militæret udklædte fattige eller psykisk syge civile som oprørere, dræbte dem og derefter præsenterede dem som tab på oprørernes side, for at opnå forfremmelser og andre belønninger med det oppustede antal dræbte.

Militære enheder i alle 32 regioner i Colombia og hovedstadsområdet i Bogotá har lært om menneskerettigheder fra United for Menneskerettigheders uddannelsesseminarer og undervisningsmateriale.

I 2009 blev der indført radikale reformer i militæret blandt andet vedrørende belønningssystemet for antallet af dræbte, hvor den colombianske forsvarsminister etablerede Skolen for menneskerettigheder og humanitær folkeret i den colombianske hær. Det var fra starten United for Menneskerettigheder, der leverede uddannelsen og undervisningsmaterialerne til det personale, der var indskrevet på hærens nye skole i Bogotá. Det drejede sig om tusindvis af eksemplarer af filmen Historien om Menneskerettigheder på dvd, som er en undervisningsfilm med tilhørende hæfte om udviklingen af menneskerettighederne gennem tiderne, og 30 public service-meddelelser, der illustrerer artiklerne i De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettighederne.

Foruden implementeringen af hærens menneskerettighedsskole bruger militæret også United for Menneskerettigheders værktøjer i sin uddannelse. 26 bataljoner har fået instruktion, træning og genoptræning (BITER) i menneskerettigheder i hærens administrationsafdelinger og i andre militære installationer i landet.

Fra 2009 til 2014 trænede United for Menneskerettigheders instruktører og hærens skole for menneskerettigheder sammen med nogle undervisningsbataljoner 200.000 militærpersoner i alle landets 32 regioner og i hovedstaden Bogotá ved hjælp af materialerne fra United for Menneskerettigheder.

I marts 2014 beskrev oberstløjtnant Anstrongh Polania Ducuara, direktør for Skolen for Menneskerettigheder og Humanitær Folkeret for Colombias Nationale Hær, virkningen af materialerne og uddannelsen fra United for Menneskerettigheder på denne måde:

”Siden 2009, da vi indledte denne kampagne, er respekten for og forståelsen af menneskerettigheder vokset hos vores soldater, officerer og befalingsmænd i Colombias nationale hær.

Faktisk forholder det sig sådan, at vi, siden vi begyndte at anvende disse kampagnematerialer som supplement til vores undervisningsaktiviteter, har oplevet et fald på omkring 96 % i antallet af klager over og påstande om menneskerettighedskrænkelser begået af den nationale hær.”

Efter at have brugt United for Menneskerettigheders uddannelse og materialer, rapporterede den colombianske hær et fald på 96 % i antallet af klager og anklager om soldaters krænkelser af menneskerettighederne.


GLOBAL UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHEDER

United for Menneskerettigheder og dens ungdomsgruppe Unge for Menneskerettigheder er gået i kompagniskab med forskellige organisationer for at udvikle og implementere uddannelses- og træningsprogrammer om menneskerettigheder overalt i verden. For eksempel:


Etiopien Den Etiopiske Menneskerettighedskommission

Cameroun Den Nationale Menneskerettigheds- og Frihedskommission

Mongoliet Mongoliets Nationale Menneskerettighedskommission


VÆR MED TIL AT GØRE MENNESKERETTIGHEDERNE TIL VIRKELIGHED

Gå med i den internationale menneskerettighedsbevægelse ved at blive medlem af United for Menneskerettigheder. UHR hjælper enkeltpersoner, pædagoger, organisationer og statslige organer i alle dele af verden for at øge bevidstheden om Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

DOWNLOAD »
DOWNLOAD