VINTEREN 2015NYHEDSBREV

VERDENSOMSPÆNDENDE PROGRAM FOR UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHEDER
Fase to » Sikkerhedsstyrker

United for Menneskerettigheder afholdt kurser i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne for mere end 10.000 politikadetter i den centrale indiske delstat Madhya Pradesh, hvilket faldt sammen med fase 2 i FN’s ”Verdensomspændende program for undervisning i menneskerettigheder”.

Den 10. december 2004 ved afslutningen af FN’s tiår for undervisning i menneskerettigheder, fremlagde FN’s Generalforsamling det trefasede ”Verdensomspændende program for undervisning i menneskerettigheder” for at fremme undervisning i menneskerettigheder overalt i samfundet.

Fase Et (2005-09) lagde vægt på gennemførelse af undervisning i menneskerettigheder i grundskolen og gymnasier.

Fase To (2010-14) opfordrede til indføring af undervisning i menneskerettigheder i de videregående uddannelser og i uddannelsen af lærere og pædagoger, embedsmænd, ordensmagten og militæret.

Fase Tre (2015-19) vil fokusere på journalister og andre professionelle mediefolk med vægt på uddannelse i ligestilling og ikke-diskrimination. Programmets mål er at bekæmpe stereotyper og vold, at fremme respekten for forskellighed og at fremme tolerance, interkulturel og inter-religiøs dialog og social integration.

Begrundelsen for denne vægtning i anden fase er klar: Lærere og højere læreanstalter er mentorer for morgendagens borgere og ledere. Endvidere bærer embedsmænd, ordensmagten og militærfolk et stort ansvar for at respektere og beskytte andres rettigheder.

For at fremme dette mandat har United for Menneskerettigheder gennemført programmer til at starte undervisning i menneskerettigheder for sikkerhedsstyrker på de steder i verden med de største udfordringer. Dette har varieret fra at gennemføre uddannelse i menneskerettigheder for politiets kadetter i den centrale indiske delstat Madhya Pradesh til uddannelse af militærpersonale i den colombianske hærs skole for menneskerettigheder og international humanitær lov.

Ved afslutningen af den anden fase af det ”Verdensomspændende program for undervisning i menneskerettigheder” i begyndelsen af 2015 vil alle FN’s medlemsstater evaluere deres egen implementering af denne fase af programmet og aflægge rapport til kontoret for FN’s højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR). OHCHR vil derefter udarbejde en samlet rapport på grundlag af disse nationale evalueringsrapporter og forelægge den for Menneskerettighedsrådet, det højeste menneskerettighedsorgan i FN.MILEPÆLE I MENNESKERETTIGHEDSUNDERVISNING

  • 1995-2004: FN’s tiår for undervisning i menneskerettigheder.

  • 2005-09: Fase 1 af FN’s ”Verdensomspændende program for undervisning i menneskerettigheder” fokuserer på undervisning i menneskerettigheder i grundskolerne og gymnasierne.

  • 2010-14: Fase 2 lægger vægt på undervisning i menneskerettigheder ved de videregående uddannelser og gennem uddannelsesprogrammer for lærere og pædagoger, embedsmænd, politiet og militæret.

  • Februar 2012: FN’s generalforsamling vedtager FN’s erklæring om uddannelse og træning i menneskerettigheder med det formål at ”udvikle en universel kultur med menneskerettigheder, hvor alle kender deres egne rettigheder og pligter med hensyn til andres rettigheder”.
  • Tidligt i 2015: FN’s medlemsstater rapporterer til højkommissæren for menneskerettigheder om deres implementering af fase 2.

  • 2015: Højkommissærens kontor for menneskerettigheder udsender en global rapport til FN’s menneskerettighedsråd.

  • 2015-19: Fase 3 af Verdensprogrammet fokuserer på mediefolk og journalister med vægt på uddannelse i ligestilling og ikke-diskrimination.

VÆR MED TIL AT GØRE MENNESKERETTIGHEDERNE TIL VIRKELIGHED

Gå med i den internationale menneskerettighedsbevægelse ved at blive medlem af United for Menneskerettigheder. UHR hjælper enkeltpersoner, pædagoger, organisationer og statslige organer i alle dele af verden for at øge bevidstheden om Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

DOWNLOAD »
DOWNLOAD