VINTEREN 2015NYHEDSBREV

Menneskerettighederne i aktion
NÅR SYMPATISØRER BLIVER TIL FORTALERE

I den ene ende af spektret er der fuldstændigt ekstreme krænkelser af menneskerettighederne udført af sikkerhedsstyrker i Colombia, og i den anden underviser klasselærere verden over efter læseplanen Gør menneskerettighederne levende fra United for Menneskerettigheder.

Patricia B. er lærer ved et teknologisk institut i det nordlige Mexico og anvender Gør menneskerettighederne levende i sit arbejde med 400 elever, og hun siger, at erfaringen med læringen er, at det giver forandringer i de studerendes liv: ”Jeg har brugt materialet i tre af mine kurser. Jeg bruger forskellige rettigheder i HR-klassen, management-klassen og i organisationspsykologi-klassen, hvor jeg underviser i dem alle. Jeg har set nogle ændringer i de studerendes holdning og adfærd, siden jeg viste den første video fra programmet. Det gik dem lige til hjertet og fik dem til at tænke og til at være mere empatiske i deres forhold til andre. De opfører sig pænere og er mere interesserede i, hvad der foregår omkring dem, og de tolererer ikke uretfærdigheder.”

”MINE STUDERENDE OPFØRER SIG PÆNERE OG ER MERE INTERESSEREDE I, HVAD DER FOREGÅR OMKRING DEM, OG DE TOLERERER IKKE URETFÆRDIGHEDER.”

Patricia B., professor ved Teknologisk Institut, Mexico

Carmen A. er universitetsprofessor i Valladolid i Spanien. Efter at de lærerstuderende var blevet undervist efter læseplanen Gør menneskerettighederne levende, beskrev hun den forandring, hun havde observeret hos dem: ”Mine elever genovervejede deres opførsel i klassen over for en af deres lærere. De begyndte at se det fra hendes synspunkt og skrev så et brev til hende, hvori de undskyldte ...”

Professor Leisa F. underviser i sociologi ved et universitet i Californien, hvor hun har brugt programmet på seks kurser, der har haft over 250 studerende. Hun deler programmet med andre fra fakultetet. ”Det har virkelig været lærerigt for de studerende, og det gav dem en meget bedre forståelse ...”, sagde hun. ”Det fik en del studerende til åbent at tale om, hvordan de ved at insistere på en af disse rettigheder kunne ændre deres liv.”DATOER
Opmærksomhed på Menneskerettigheder i 2015

20. februar: Verdensdagen for social retfærdighed

1. marts: International dag for anti-diskrimination

21. marts: FN’s internationale dag mod racisme og diskrimination

6. april: International sportsdag for udvikling og fred

20. juni: Verdensdag for flygtninge

30. juli: Verdensdag mod menneskehandel

21. september: International fredsdag

16. november: International tolerancedag

10. december: FN’s MenneskerettighedsdagVÆR MED TIL AT GØRE MENNESKERETTIGHEDERNE TIL VIRKELIGHED

Gå med i den internationale menneskerettighedsbevægelse ved at blive medlem af United for Menneskerettigheder. UHR hjælper enkeltpersoner, pædagoger, organisationer og statslige organer i alle dele af verden for at øge bevidstheden om Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

DOWNLOAD »
DOWNLOAD